Wat is een content management systeem of cms

De afkorting ‘CMS’ staat voor Content Management System (Nederlands systeem). Een CMS is een systeem dat aan zogenoemde achterkant van je website zit. Dit betekent dat je aan de achterkant van de website dingen kan aanpassen op een zeer eenvoudige manier...

Wat is een prototype

Een interactief prototype is een simpele versie van jouw website die is ontworpen om sneller te kunnen ontwerpen. In het prototype worden de functionaliteiten van het systeem gemaakt om te laten zien hoe ze kunnen werken. Er wordt eerst een prototype gemaakt omdat dit...

Wat zijn user needs

User needs zijn vereisten die voor een gebruiker nodig zijn in een product of dienst. Tijdens het onderzoeken naar de user needs worden gebruikers betrokken bij het onderzoeken naar hun problemen, processen doelen en...

Wat is een doelgroepanalyse

In een doelgroepanalyse wordt de doelgroep beschreven van jouw product of dienst. Deze analyse wordt gebaseerd op diverse factoren. Op basis van de eerder onderzochte resultaten weet jij wie of wat jouw doelgroep is, waar de doelgroep te vinden is, hoe er in de...

Wat is een concurrentieanalyse

Wat is een concurrentieanalyse? Een concurrentieanalyse is een vorm van marktverkenning waar wordt gekeken naar concurrenten die in dezelfde markt actief zijn. Bij een concurrentieanalyse wordt als eerste de dienst van het eigen bedrijf beschreven. Wanneer dit bekend...